Tlf. 973 23 13 16

PRO-NET Control de plagues

PRO NET control de plagasPro-net es una empresa de Sanitat Ambiental especialitzada en Desinsectació, Desinfecció, Desratització i plagues dels jardins, tant en l'ambit particular com el professional.

El nostre objectiu en aquests anys d'experiència en el diagnòstic i tractament de plagues, es el de demostrar que es pot erradicar una plaga sense alterar l'entorn i sense provocar cap molèstia als nostres clients.

Desde el nostre començament hem apostat per utilitzar en els nostres tractaments productes d'ultima generació de Bayer, Basf, Dow, Sumitomo, etc, amb els mínims nivells eco-tòxics per a les persones, animals i medi ambient.

Els productes que emprem ni fan olor ni taquen i no tenen plaç de segurerat. Per nosaltres el més important són les persones, no la plaga.

SERVEI DE DESINFECTACIÓ A DOMICILI

En nuestro servicio de desinsectación a domicilio, garantizamos la erradicación total de las plagas más comunes, en particular la cucaracha rubia o del café (Blattella Germanica), que es la plaga con más presencia en nuestras ciudades, tanto sea en pisos, bares, restaurantes como en comercios y empresas de alimentación.

La Blattella Germanica es la especie más problemática de todas las que hay en nuestro pais, no por tanto por la molestia que origina, sinó por ser responsable de la transmisión de numerosas alérgias i enfermedades.

Paneroles (cucarachas):  Les paneroles són avui dia la plaga més important en les nostres llars, sent la cuca rossa o del cafè (Blattella Germanica) l'espècie més problemàtica, no sols per la molèstia que origina sinó per ser responsable de la transmisió de nombroses al-lérgies i malalties.

Rossegadors: Erradicació de ratolins i rates en tot tipus d'indrets, siguin en botigues, magatzems, fàbriques, industries alimentàries, tant per ser portadors de malalties com també pels riscos econòmics al destruir gran quantitat d'aliments, maquinaria, etc.

Mosquits: Els mosquits són un important problema sanitari i de confort especialment en zones pròximes a rius, estanys, basses, tolls d'aigua, etc. Per eliminar-los és necessari determinar quina espècie és, per així conèixer la seva biologia i poder fer tractaments encaminats a l'eliminació de les larves. El mosquit domèstic (Culex Pipiens), és la espècie més comú en el nostre pais.

Mosques: En interiors, instal-lació de dispensadors elèctrics per al control de mosques e insectes voladors.En espais com bars, restaurants, supermercats, indústria alimentària, etc, instal-lació d'insectocutors de raigs UV, que tenen una extraordinària atracció per tot tipus d'insectes voladors.

Formigues: No són insectes perjudicials excepte quan el seu nombre s'incrementa enormement o s'introdueix en les llars. És necessari destruir els nius utilitzant productes específics que provoquin la mort de les reines. La formiga més comuna en les nostres cases és la formiga domèstica o argentina (Linepithema humile).

Vespes:  poden convertir-se també en un problema, sobretot al finalitzar l'estiu i per aquelles persones que presentin hipersensibilitat davant les seves picadures. L'èxit en el control de les vespes només s'aconsegueix localitzant els vespers i destruint-los, sent perillós si no es coneix el moment idoni per fer-ho i si no es realitza amb roba  protectora especial.

Puces i paparres: Són insectes xupadors en que les seves poblacions quasi sempre esta  amb la presència d'animals.